Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 100 dagar. Ångerfristen löper ut 100 dagar efter dagen då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning. Du har alltid rätt att ångra ditt köp om varan är slutsåld. Vill du utöva ångerrätten ska du till oss skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Kontaktinformationen hittar du bland annat i slutet av våra allmänna villkor. Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den. Du kan också på vår webbplats www.your-look-for-less.se elektroniskt fylla i och skicka in standardblanketten för utövande av ångerrätten eller något annat otvetydigt meddelande. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Om paketet och/eller innehållet är skadat när du hämtade försändelsen, ska du omedelbart anmäla detta till utlämningsstället. Om du upptäcker felaktig, bristfällig eller felexpedierad vara efter att du har öppnat paketet ska du skicka tillbaka det till oss. I reklamationsfall står vi för samtliga utgifter i händelse av retur.

Vid retur fyller du i följesedeln som bifogas i paketet. Ange vad du returnerar. Kunden rekommenderas att använda den självhäftande returetiketten som återfinns på din följesedel. Om du utnyttjar den självhäftande returetiketten utgår en returavgift på 55 kr oavsett storleken på paketet eller antal varor. Du erhåller en faktura på avgiften i efterhand. Returadress: Your Look... for less! c/o Posten Logistik AB, 207 05 Malmö. För alla paket som inte blivit utlösta förbehåller sig Your Look... for less! rätten att debitera en avgift på 150 kr vilket innefattar de kostnader som expedieringen orsakat oss. Outlösta paket omfattas normalt inte av ångerrätten.


Klicka här för ångerblanketten


Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Du har även rätt till delretur, förutom de returnerade artiklarna ersätter vi dock inte frakt- eller andra avgifter som uppstod vid den ursprungliga beställningen. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Om du har betalat med bank-/kreditkort återbetalas beloppet till ditt kort. Har du betalt per postförskott erhåller du en utbetalningsavisering som du kan lösa in hos din bank. Om du har betalat via faktura krediterar vi beloppet på ditt kundkonto. Vill du istället få dina pengar utbetalda var vänlig och kontakta vår kundtjänst. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller till du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Ångerrätten gäller inte för avtal som avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten samt en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra. Våra fullständiga köpvillkor hittar du på våran hemsida samt på baksidan av din faktura och följesedeln som följer med din leverans.

Vårt nyhetsbrev
Anmäl dig nu och spara 50,- kr!

Jag vill få information om erbjudanden, trender och kampanjer som erbjuds på your-look-for-less.se (drivs via Sieh an! Handelsgesellschaft mbH) ...

Visa mer
NL-banner neu sase