Dataskyddsinformation för Sieh an! Handelsgesellschaft mbH

Sedan den 25 maj 2018 gäller de enhetliga riktlinjerna för EU:s allmänna grundförordning för dataskydd inom området dataskydd i hela Europa (Den allmänna dataskyddsförordningen). I följande dataskyddsinformation informerar vi om behandlingen av personuppgifter inom Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, (”Your Look…for less!” och/eller ”vi” och/eller ”ansvarig”) i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen.

Läs noga igenom vår dataskyddsinformation. Om du har frågor eller anmärkningar gällande vår dataskyddsinformation kan du kontakta oss på kundservice@ylfl.se.

Innehåll

 1. Namn och kontaktuppgifter för ansvarig för behandling
 2. Kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig
 3. Syfte med databehandlingen, rättsliga grunder och rättsliga intressen, som ansvarig eller en tredje part har, samt mottagarkategorier
  1. Användning av våra webbplatser/applikationer
   1. Loggfiler
   2. Cookies, spårning, tilläggsprogram för sociala medier
   3. Geolokalisering
  2. Redogörelse, genomförande och/eller avslutande av ett avtal
   1. Databehandling vid avtalsslut
   2. Identitet, kreditvärdighet och utlämnande till kreditupplysningsföretag
    1. Identitetskontroll
    2. Kreditprövningar
    3. Användning av data för att förebygga bedrägerier
    4. Registerförare
    5. Utlämnande av uppgifter till transportpartner
    6. Utlämnande om uppgifter om utestående fordringar till inkassoföretag
  3. Databehandling i reklamsyfte
   1. Reklam per post
   2. Nyhetsbrev
   3. Produktrekommendationer per e-post
   4. Tävlingar
  4. Onlinenärvaro och webbplatsoptimering (med hjälp av cookies) inklusive godkännanden
   1. Cookies – allmän information och krav på samtycke
   2. Inställningsmöjligheter/inställningar för webbläsaren
   3. Samtyckeshantering OneTrust
   4. Godkännande av användning av enskilda onlinetjänster/insamling av spårningsdata
    1. Absolut nödvändiga cookies
     1. WASP (egen web tracking)
    2. Godkännanden för statistik- och analyscookies
     1. Google Conversion Tracking
     2. Google Analytics
    3. Godkännanden för cookies för marknadsföringssyften
     1. Godkännande för Criteo Retargeting-teknik
     2. Godkännande för Google-Remarketing
     3. Godkännande för Meta Retargeting (Website-Custom-Audience)
     4. AWIN AG
     5. Google Adwords
     6. ChannelPilot
     7. Marknadsföring
     8. GK AIR-anpassning
    4. Tilläggsprogram för sociala medier
     1. Facebook, Google+ och YouTube
     2. WhatsApp
    5. Återkallande av samtliga medgivanden
    6. Vidarebehandling av spårningsdata för berättigade intressen
     1. Berättigade intressen för Sieh an!/intresseavvägning
     2. Google Analytics som ”grundversion”
     3. Userlike
  5. Mobile
  6. Kundkonto/användarkonto
  7. Kommunikation med oss
  8. Betalningar
  9. Kundrecensioner och kommentarer
 4. Dina rättigheter
  1. Översikt
  2. Rätten att göra invändningar
  3. Återkallanderätt

1. Namn och kontaktuppgifter för ansvarig för behandling

Denna dataskyddsinformation gäller för databehandling gjord av

Sieh an! Handelsgesellschaft mbH
Georgenstraße 29
92224 Amberg
Tyskland


som företräds av Alexander Fischer, Helga Mai
Telefon: 0776650300
Email-Adresse: kundservice@ylfl.se
för följande internetsidor: www.your-look-for-less.se och Your Look... for less!-appen

2. Kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig

Företagets dataskyddsansvarig kan kontaktas på

Your look for less! c/oCall 4U Contactcenter AB
- Dataskyddsansvarig -
Fridhemsvägen 15
37238 Ronneby
Sverige
E-postadress:
kundservice@ylfl.se

3. Syfte med databehandlingen, rättsliga grunder och rättsliga intressen, som ansvarig eller en tredje part har, samt mottagarkategorier

3.1 Användning av våra webbplatser/applikationer

3.1.1 Loggfiler

Varje gång du besöker webbplatser/applikationer skickas information via webbläsaren i din aktuella enhet till servern för vår webbplats/applikation och lagras temporärt i protokollfiler, så kallade loggfiler. Dataposterna som därmed sparas innehåller följande data, som lagras fram till att de raderas automatiskt: Datum och klockslag för hämtningen, namn på besökt sida, IP-adress för begärande enhet, hänvisnings-URL (ursprungs-URL, från vilken du navigerat till våra webbsidor), överförd datamängd, inläsningstid, samt produkt- och versionsinformation för den webbläsare du använt samt namn på din internetleverantör

Den rättsliga grunden för behandling av IP-adressen är artikel 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Vårt berättigade intresse har att göra med utvärderingen av systemsäkerheten och -stabiliteten.

Det går inte att dra någon direkt slutsats om din identitet med hjälp av informationen och det gör vi därför inte.

3.1.2. Cookies, spårning, tilläggsprogram för sociala medier

Vi använder sk. cookies, spårningsverktyg, targeting-metoder samt tilläggsprogram för sociala medier för vår webbplats/applikation. Exakt vilken metod det rör sig om och hur dina uppgifter används för detta beskrivs närmare nedan.

3.1.3. Geolokalisering

Om du har godkänt så kallad geolokalisering i din webbläsare eller operativsystem eller i andra inställningar för den aktuella enheten, använder vi denna funktion för att kunna erbjuda dig individuella tjänster som gäller för din aktuella plats (t.ex. platsen för närmaste filial). De platsuppgifter som behandlas för detta behandlar vi enbart för denna funktion. Om du slutar använda tjänsten så raderas uppgifterna.

3.2. Redogörelse, genomförande och/eller avslutande av ett avtal

3.2.1 Databehandling vid avtalsslut

Om du registrerar dig på en av våra webbplatser / applikationer och sluter ett avtal med oss behandlar vi de uppgifter som krävs för ingåendet, genomförandet eller avslutandet av ett avtal. Hit räknas i tillämpliga fall:

- Förnamn, efternamn
- Faktura- och leveransadress
- E-postadress
- Telefonnummer
- Födelsedatum

Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 avsnitt 1 punkt a) och b) i den allmänna dataskyddsförordningen, dvs. du ger oss uppgifterna baserat på aktuella avtalsförhållanden (t.ex. upprättande av ditt kundkonto, fullgörande av försäljningsavtal) mellan dig och oss. Enligt lagstiftade riktlinjer är vi skyldiga att skicka en elektronisk beställningsbekräftelse för behandling av din e-postadress när du gör inköp via våra webbplatser/applikationer (artikel 6 avsnitt 1 punkt c) i den allmänna dataskyddsförordningen).

Om vi inte använder dina uppgifter för reklamändamål (se 3.3. nedan) lagrar vi insamlade data för kontraktets genomförande fram till dess att de lagstadgade resp. eventuella garanti- och garantirättigheterna löper ut. När denna tidsfrist löpt ut bevarar vi den information som krävs enligt skatte- och handelslagstiftning om avtalsförhållanden för de lagligt fastställda perioderna. För denna period behandlas uppgifterna enbart i händelse av kontroll av skattemyndigheten.

För ingående av ett försäljningsavtal via våra webbplatser/applikationer krävs dessutom följande databehandlingar:

Dina betalningsuppgifter vidarebefordras till en betaltjänstleverantör som på uppdrag av oss bearbetar betalningarna. Uppgifter om din leveransadress vidarebefordras till det logistikföretag som anlitats av oss. För att säkerställa att varuleveransen motsvarar dina önskemål lämnar vi ut din e-postadress till det logistikföretag vi anlitat och/eller partner som levererar varorna. Denna används i förekommande fall för att komma i kontakt med dig inför leverans, för att stämma av detaljer med dig angående leveransen. Aktuella uppgifter lämnas endast ut i respektive syften och raderas efter leveransen.

Dessutom är vi skyldiga att jämföra dina uppgifter mot personrelaterade sanktionslistor/embargon (i synnerhet ekonomiska sanktioner mot listade personer) för att inte tillhandahålla ekonomiska resurser eller medel till personer på listan samt för att säkerställa efterlevnad av utrikeshandelsrätten (artikel 6(1)(c) GDPR).

3.2.2 Identitet, kreditvärdighet och utlämnande till kreditupplysningsföretag

3.2.2.1 Identitetskontroll

Om nödvändigt kontrollerar vi din identitet med hjälp av information från våra tjänsteleverantörer. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 avsnitt 1 punkt b) samt punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Detta är berättigat för att skydda din identitet och för att förhindra försök till bedrägerier på vår bekostnad. Omständigheten och resultatet av vår förfrågan lagras på ditt kundkonto eller gästkonto under avtalstiden.

3.2.2.2 Kreditprövningar

Om du har valt en s.k. osäker betalningsmetod (faktura eller avbetalning) för en beställning gäller följande:

Sieh an! Handelsgesellschaft mbH och andra postorderföretag inom Otto Group tillåter principiellt sina kunder att köpa varor via osäkra betalningsmetoder (t.ex. faktura, kreditköp). Till postorderföretagen inom Otto Group hör följande:

bonprix Handelsgesellschaft mbH, création L Handelsgesellschaft mbH, Heinrich Heine GmbH, Josef Witt GmbH, sheego GmbH, OTTO Payments GmbH, Quelle GmbH, Schwab Versand GmbH, Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, UNITO Versand och Dienstleistungen GmbH.

Företag som principiellt medger osäkra betalningsmetoder för sina kunder har ett berättigat intresse av att så gott som möjligt skydda sig mot att betalningsanmärkningar uppstår. Detta görs bland annat genom att kundens kreditvärdighet kontrolleras innan användningen av osäkra betalningsmetoder beviljas. Inom ramarna för dessa kontroller har vi rätt att fråga OTTO Payments GmbH (OTTO Payments), som i egenskap av rättslig efterträdare för Otto (GmbH & Co KG) är det drivande företaget för intern kreditupplysning inom koncernen Otto Group, om de har fått in negativ kreditinformation om aktuell kund från andra angivna företag inom Otto Group. Vi har dessutom rätt att överföra negativ kreditinformation till OTTO Payments om aktuell kund, som i sin tur kan komma att informera ovan angivna postorderföretag inom Otto Group innan dessa postorderföretag medger osäkra betalningsmetoder för kunden. OTTO Payments har dessutom rätt att använda den erhållna kreditinformationen i syfte för egen kreditprövning.

När det gäller kreditinformation handlar det om information om utestående fordringar och om sådan information som innebär en överhängande risk för betalningsanmärkningar (t.ex. insolvens, skuldrådgivning, betalningsanstånd på grund av bristande betalningsförmåga). Innan vi vidarebefordrar negativ information om utestående fordringar till OTTO Payments underrättas kunden i ett krav om att informationen kan komma att överlämnas. Vi har dessutom rätten att överlämna information till OTTO Payments och fråga om mycket ovanliga beställningsprocesser (t.ex. samtidig beställning av ett flertal varor till samma adress med hjälp av olika kundkonton). På så sätt ska betalningsanmärkningar undvikas och våra kunder skyddas mot missbruk av deras konton resp. deras identitet skyddas.

Vi är i de fall då en kund vill beställa med en osäker betalningsmetod berättigade att nyttja den i beställningen erhållna informationen för att beräkna hur sannolikt det är att en betalningsanmärkning uppstår (intern bedömning). Beräkningen av risken för betalningsanmärkning med intern bedömning bygger på ett erkänt matematiskt statistiskt förfarande. De data som används för den interna bedömningen kommer huvudsakligen från en kombination av följande datakategorier: adressuppgifter, ålder, önskade betalningsvillkor, beställningskanal och produktgrupper. I den interna bedömningen används endast sådana data som kunden själv har uppgivit.

Vi kan inom ramen för kreditprövningen med hjälp av en automatiserad process avgöra om du ska tillåtas använda den önskade osäkra betalningsmetoden (avbetalning/faktura). På så sätt kan t.ex. ett avslag för den önskade betalningsmetoden ske automatiserat då negativ kreditvärdering förmedlas via en kreditupplysningsbyrå eller vid beräkning av ett otillräckligt bedömningsvärde vid den interna bedömningen. Du har rätt att begära att vi gör en manuell prövning av det automatiserade beslutet. Därutöver har du rätt att lägga fram din egen ståndpunkt liksom rätt att bestrida beslutet.

Bearbetning av dina data inom ramen för kreditprövningen sker baserat på art. 6 avs. 1 punkt b) i den allmänna dataskyddsförordningen och art. 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Vi har principiellt ett berättigat intresse av att göra en kreditprövning då du väljer en osäker betalningsmetod (avbetalning/faktura).

Vill du veta varför du inte kan använda alla betalningsmetoder? Vi ger dig gärna information. Ett formulär med personliga uppgifter finns att hämta på https://your-look-for-less.se/contact herunterladen.

3.2.2.3 Användning av data för att förebygga bedrägerier

De uppgifter som du har angett i en beställning kan användas för att kontrollera om en ovanlig beställningsprocess förekommer (t.ex. samtidig beställning av ett flertal varor till samma adress med hjälp av olika kundkonton). Vi har principiellt ett berättigat intresse vid genomförande av en sådan kontroll. Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

3.2.2.4 Registerförare

Inom ramen av behandlingen av dina uppgifter använder Sieh an! Handelsgesellschaft mbH registerförare. En registerförare är en naturlig eller juridisk person, myndighet, institution eller annan instans som behandlar personuppgifter på uppdrag av den som är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna. Registerföraren använder inte uppgifterna för eget bruk utan hanterar dem endast åt den som är ansvarig. Om du till exempel köper en produkt från Sieh an! Handelsgesellschaft mbH skickar du din e-postadress till Sieh an! Handelsgesellschaft mbH för att kunna ta emot beställningsbekräftelsen från Sieh an! Handelsgesellschaft mbH. På så sätt är Sieh an! Handelsgesellschaft mbH ansvarig för hanteringen av de här uppgifterna. Sedan vidarebefordras din e-postadress till en tjänsteleverantör för att skicka beställningsbekräftelsen. Tjänsteleverantören tar då över utskicket av beställningsbekräftelsen för den köpta produkten. Därför hanterar tjänsteleverantören din e-postadress på uppdrag av Sieh an! Handelsgesellschaft mbH.

3.2.2.5 Utlämnande av uppgifter till transportpartner

I syfte att leverera beställda varor arbetar vi tillsammans med logistikleverantörer, transportföretag och/eller partners. Till dessa kan följande uppgifter utlämnas i syfte att leverera resp. avisera de beställda varorna: förnamn, efternamn, postadress, e-postadress, telefonnummer.

Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 avsnitt 1 punkt b) i den allmänna dataskyddsförordningen.

3.2.2.6 Utlämnande om uppgifter om utestående fordringar till inkassoföretag

Om du inte reglerar utestående fakturor/avbetalningar trots upprepade krav kan vi lämna ut nödvändiga uppgifter för indrivning av fordringar till ett inkassoföretag. Alternativt kan vi avyttra de utestående fordringarna till ett inkassoföretag. Företaget blir då fordringsägare och driver in fordringarna i eget namn. Vi arbetar tillsammans med följande inkassoföretag: Alektum Group AB. Den rättsliga grunden för utlämnande av uppgifter för indrivning av fordringar är art. 6 avsnitt 1 punkt b) i den allmänna dataskyddsförordningen; utlämnande av uppgifter för fordringsförsäljning görs baserat på art. 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

3.3 Databehandling i reklamsyfte

3.3.1 Reklam per post

Vi har principiellt ett berättigat intresse av att använda dina data i marknadsföringssyfte. Vi använder följande data för eget marknadsföringssyfte liksom tredje parts marknadsföringssyfte: förnamn, efternamn, postadress, födelseår.

Angivna data kan även utlämnas till tredje part (annonsör). Vi har dessutom rätt att lagra nämnda data om dig enligt lagstiftade riktlinjer om insamlade personrelaterade data för egna marknadsföringssyften liksom tredje parts marknadsföringssyften. Målet är att ge dig anpassad reklam relaterad till dina faktiska eller förmodade behov och att du ska slippa besväras av onödig reklam.

Det sker ingen överföring av tilläggslagrade data till tredje part. Dessutom pseudonymiser/anonymiserar den ansvarige personrelaterad data som samlats in om dig för att använda pseudonymiserade/anonymiserade data för egna marknadsföringssyften liksom för tredje parts marknadsföringssyften (annonsör). Pseudonymiserade/anonymiserade data kan även användas för anpassad annonsering online, varvid styrningen av reklamen kan ske via en tjänsteleverantör/agentur. Den rättsliga grunden för användning av personrelaterade data i marknadsföringssyfte sker enligt art. 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Uppgift om rätten att göra invändningar

Du kan när som helst kostnadsfritt avsäga dig användningen av dina personrelaterade data i reklamsyfte med verkan för framtiden genom att skicka ett meddelande per post till Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstraße 29, 92219 Amberg, Tyskland eller på https://your-look-for-less.se/contact

Om du vill att registreringen av dina personuppgifter ska upphöra spärras dina uppgifter för ytterligare databehandling i reklamsyfte. Vi vill påpeka att du i undantagsfall kan få försändelser av reklammaterial tillfälligt efter att du har åberopat rätten att göra invändningar. Detta beror på den nödvändiga tidsfristen som behövs i samband med att du gjort ditt val och betyder inte att vi inte har tillämpat dina invändningar.

3.3.2 Nyhetsbrev

Du har möjlighet att anmäla dig till vårt nyhetsbrev på våra webbplatser/i applikationerna. För att säkerställa att inga fel uppstår när du anger din e-postadress använder vi den s.k. Double-Opt-In-metoden (DOI-metoden): När du har angett din e-postadress i anmälningsfältet skickar vi en bekräftelselänk till dig till angiven adress. Först när du klickar på denna bekräftelselänk registreras din e-postadress för utskick av vårt nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6 avsnitt 1 punkt a) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Information om återkallanderätt

Du kan här https://your-look-for-less.se/newsletter/unsubscribe som helst återkalla samtycket med verkan för framtiden genom att skicka ett meddelande per post https://your-look-for-less.se/contact till i slutet av varje nyhetsbrev.

3.3.3 Produktrekommendationer per e-post

Som befintlig kund hos vår nätbutik får du regelbundet produktrekommendationer från oss per e-post. Dessa produktrekommendationer får du av oss oberoende av om du prenumererar på ett nyhetsbrev. Härvid använder vi den e-postadress som du har angivit i samband med köpet för reklam om egna varor och/eller tjänster som liknar dem du redan har köpt i samband med en beställning. Den rättsliga grunden för denna databehandling är (art. 6 avs. 1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Information om rätten att göra invändningar

Du kan när som helst slippa att få fler produktrekommendationer med verkan för framtiden genom att skicka ett meddelande per post till Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstraße 29, 92219 Amberg, Tyskland eller på https://your-look-for-less.se/contact eller i slutet av ett e-postmeddelande om produktrekommendationer, utan andra kostnader förutom överföringskostnader enligt grundavgifter.

3.3.4 Tävlingar

Om du registrerar dig vid tävlingar använder vi de uppgifter du anger vid registreringen i syfte att genomföra deltagaravtal, särskilt vid vinstmeddelanden och i förekommande fall reklam om våra erbjudanden. Detaljerad information finns i respektive tävlingsvillkor för respektive tävling. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6 avsnitt 1 punkt a) i den allmänna dataskyddsförordningen, artikel 6 avsnitt 1 punkt b) i den allmänna dataskyddsförordningen samt artikel 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

3.4 Onlinenärvaro och webbplatsoptimering (med hjälp av cookies) inklusive godkännanden

Kort sammanfattning
I egenskap av operatör för webbplatsen your-look-for-less.se / de Your Look... for less!-appen samlar Sieh an! in data om användarnas beteende på den nämnda webbplatsen (spårningsdata).
Dessa data omfattar bland annat vilka enskilda undersidor (sidor med detaljerad information om artiklar) som användaren har öppnat. För detta ändamål kan Sieh an! och/eller Sieh an!:s partners lagra cookies i webbläsaren som användaren använder. Det är i princip bara tillåtet att samla in spårningsdata om du dessförinnan har godkänt detta. Du kan godkänna detta genom att klicka på knappen ”OK” i ”cookiebannern” som visas på your-look-for-less.se. Du behöver dock inte ge ditt samtycke för behandling av sådana spårningsdata som krävs för utbudet på webbplatsen your-look-for-less.se. I detta ingår t.ex. lagring av cookies för visning av kundvagnen.
Informationen om hur du använder webbplatsen kan Sieh an! bland annat använda för att visa intressanta erbjudanden på your-look-for-less.se eller för att visa annonser med personligt innehåll (t.ex. retargeting) på andra webbplatser. Om data som rör hur du använder your-look-for-less.se också kan användas av andra leverantörer, t.ex. för att ”få ut mer av sin egen information”, sker en sådan användning bara om du dessförinnan har godkänt detta. I sådana fall sker vidare hantering av uppgifter från your-look-for.less.se med leverantören som ensamt ansvarig. Leverantören kan inom ramen för vidare hantering lämna ut uppgifterna till USA. EU-domstolen har slagit fast att USA inte är ett land med tillräckligt skydd av personuppgifter. I sådana fall finns det risk att dina uppgifter kontrolleras av amerikanska institutioner eller myndigheter för kontroll- och övervakningssyfte utan att du har fått tillräckliga rättsmedel för fallet. Spårningsdata som samlas in och sparas av Sieh an!
behandlas endast i pseudonymiserad form av Sieh an!. Detta innebär att dessa data inte kan kopplas till din person. Om du vill ta bort enskilda cookies som är lagrade i
din webbläsare eller om du vill ta reda på vilka tjänsteleverantörer/leverantörer som har lagrat cookies i din webbläsare kan du göra detta via en "preferenshanterare".
Ett exempel på en sådan är www.youronlinechoices.com. Du kan även ställa in din webbläsare så att den förhindrar lagring av cookies eller bara tillåter lagring av vissa
typer av cookies. Mer information om möjligheten att ändra inställningarna för de vanliga webbläsartyperna (t.ex. Google Chrome, Firefox) finns i avsnitt 3.4.2. i
dessa dataskyddsanvisningar.

3.4.1. Cookies – allmän information och krav på samtycke

På denna webbplats / in denna appen används cookies och liknande teknik. Cookies är små textfiler som skapas automatiskt i din webbläsare och som lagras på din enhet (dator, surfplatta, smartphone etc.).
I cookien dokumenteras information som skapas i samband med användning av en specifik enhet. Detta innebär dock inte att vi därigenom får omedelbar kännedom
om din identitet. Vissa av de cookies som vi använder raderas när webbläsarsessionen avslutats (s.k. sessionscookies). Med hjälp av dessa kan vi t.ex. erbjuda dig
sidoövergripande visning av varukorgen där du kan läsa hur många artiklar som f.n. finns i varukorgen och hur högt inköpsvärdet är. Andra cookies blir kvar på din dator
och gör det möjligt för oss att känna igen din dator vid nästa besök (s.k. permanenta resp. sessionsövergripande cookies). I synnerhet dessa cookies används bland
annat för att göra vårt erbjudande mer attraktivt för dig. Tack vare dessa filer kan du till exempel få information som är särskilt anpassad till dina intressen på your-look-for-less.se eller i Your look...for less-appen

Enligt gällande lagstiftning är lagring av information på enheter (stationära datorer, mobiltelefoner, läsplattor etc.) – till exempel genom lagring av cookies –
och avläsning av information från enheter (spårning) endast tillåten om du dessförinnan gett samtycke till detta. Samtycke är dock inte nödvändigt om sådan
lagring/avläsning krävs för de tjänster som erbjuds på webbplatsen / appen (t.ex. cookies som är tekniskt nödvändiga). Det kan t.ex. handla om att säkerställa följande funktioner:

- Visning av varukorgen,
- Visning av minneslistan,
- Inloggning,
- Säkerställning av systemsäkerheten.


Du har ingen rätt att vägra samtycke för databehandling som är nödvändig för webbplatsens eller i Your look...for less-appen drift. Av denna anledning är alternativet "tekniskt nödvändiga cookies" alltid aktiverat i samtyckesinställningarna i Consent-Tool och detta alternativ går inte att avaktivera.
Det går att använda webbplatsen your-look-for-less.se eller i Your look...for less-appenutan att data läses av från din enhet för sådana ändamål eller utan att data som inte krävs för de tjänster som erbjuds på webbplatsen your-look-for-less.se eller i Your look...for less-appen lagras på enheten. Av denna anledning är endast ”grundläggande spårning” aktiverad när du använder webbplatsen your-look-for-less.se eller i Your look...for less-appen, såvida du inte har samtyckt till något annat.

3.4.2. Inställningsmöjligheter/inställningar för webbläsaren

Självklart kan du ställa in din webbläsare så att vissa cookies inte lagras på din enhet. Hjälpfunktionen i menyraden på de flesta webbläsare förklarar hur du förhindrar att webbläsaren accepterar nya cookies, hur webbläsaren meddelar dig när du får en ny cookie eller hur du raderar samtliga redan befintliga cookies och kan spärra alla ytterligare cookies.

Gå tillväga på följande sätt för att göra detta:
I Internet Explorer:
1. Välj alternativet ”Internetalternativ” i Verktyg-menyn.
2. Klicka på fliken ”Sekretess”.
3. Nu kan du göra säkerhetsinställningar för internetzonen. Här ställer du in om och vilka cookies som ska godkännas eller nekas.
4. Bekräfta inställningen med ”OK”.

I Firefox:
1. Välj alternativet Inställningar i Verktyg-menyn.
2. Klicka på ”Sekretess”.
3. I listrutan väljer du alternativet ”skapa efter användardefinierade inställningar”.
4. Nu kan du ställa in om cookies ska accepteras, hur länge du vill behålla dessa cookies och lägga till undantag, vilka webbplatser du alltid eller aldrig vill tillåta att använda cookies.
5. Bekräfta inställningen med ”OK”.

I Google Chrome:
1. Klicka på Chrome-menyn i verktygsfältet i webbläsaren.
2. Välj ”Inställningar”.
3. Klicka på ”Visa ytterligare inställningar”.
4. Under ”Sekretess och säkerhet” klickar du på ”Innehållsinställningar”.
5. Under "Cookies" går det att göra följande inställningar för cookies:
• Radera cookies
• Blockera cookies som standard
• Radera cookies och webbplatsdata som standard efter att webbläsaren avslutats
• Tillåta undantag för cookies på vissa webbplatser eller domäner

Om du vill radera enskilda cookies som lagrats i din webbläsare eller om vill får information om vilka tjänsteleverantörer/leverantörer som har
lagrat cookies i din webbläsare, kan du göra detta med hjälp av en ”preferenshanterare”. Ett exempel på en sådan är www.youronlinechoices.com.

3.4.3. Samtyckeshantering OneTrust

Vi använder oss av ett Consent-Tool (”OneTrust”) från OneTrust, LLC (huvudkontor i Storbritannien: Cannon Green, 27 Bush Lane, London EC4R 0AA, Storbritannien och huvudkontor i USA: 1350 Spring Street NW, Suite 500, Atlanta, Georgia 30309, USA) för att hantera dina inställningar och dokumentera samtycke från användarna av våra tjänster. OneTrust används bl.a. för att spara cookieinställningar för hela webbplatsen. OneTrust sparar information om de kategorier av cookies som används av webbplatsen och om huruvida användarna har gett eller återkallat sitt samtycke till användningen av cookies i de olika kategorierna. På så sätt kan vi förhindra att cookies tillhörande olika kategorier lagras i användarens webbläsare om användaren inte gett sitt samtycke för dessa enskilda kategorier. För att spara information använder OneTrust cookies som har en normal livstid på ett år så att inställningarna för återkommande besökare sparas.

3.4.4. Godkännande av användning av enskilda onlinetjänster/insamling av spårningsdata

Som redan beskrivits i avsnitt 3.4.1. i dessa dataskyddsanvisningar samlar Sieh an! in och behandlar spårningsdata, delvis på basis av ett godkännande. På webbplatsen your-look-for-less.se / eller i Your look...for less-appen kan du godkänna genom att klicka på ”OK” i en banner som leder till godkännandetexten. Genom att klicka på knappen ”OK” godkänner du att Sieh an! lagrar data på din enhet (t.ex. genom att lagra cookies) eller läser av data från din enhet. Genom att klicka på "OK” godkänner du även att vissa reklamfunktioner som kräver samtycke används. Det går även att klicka på ”Inställningar” i bannern och ställa in dina samtyckesinställningar därifrån. Där skiljer man mellan ”Funktionella cookies”, ”Statistik- och analyscookies” samt ”Cookies för marknadsföringssyften”. Databehandlingen som görs i samband med dessa reklamfunktioner beskrivs nedan (avsnitt 3.4.4.1. till 3.4.4.6 i denna sekretesspolicy).

All databehandling som registreras som godkänd efter att du klickat på "OK” har samma syfte, dvs. "reklamfunktion".

Du kan återkalla alla samtycken som du har gett genom att klicka på "ok"-knappen som visas i bannern genom att klicka här.

återkalla allt

3.4.4.1 Absolut nödvändiga cookies
3.4.4.1.1 WASP (egen web tracking)

Vi använder egen web tracking-teknik baserat på artikel 6 avs. (1) lit. f) GDPR (rättfärdigat intresse). De data vi samlar in genom att använda den här information in om användning av vår webbplats använder vi för olika ändamål. Till de här ändamålen, där vi har rättfärdigat intresse, hör följande: mätningar av beteende och klickande inne på webbplatsen, säkerställa funktionen hos enskilda funktioner på vår webbplats, mätningar av hur ofta olika undersidor laddas från vår webbplats. De data vår web tracking-teknik samlar in hanteras uteslutande psydonymiserat respektive under en pseudonym. På så sätt kan de här uppgifterna inte kan kopplas till din person utan tillgång till information som sparas separat. WASP Web Tracking baseras på programvaran Snowplow.


3.4.4.2 Godkännanden för statistik- och analyscookies
3.4.4.2.1 Google Conversion Tracking

Vi använder även s.k. konverteringsspårning inom ramen för Google AdWords-tjänsten. Om du klickar på en annons som visas av Google arkiveras en cookie för
konverteringsspårning på din dator/enhet. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar, innehåller inga personrelaterade data och används på så sätt
inte för personlig identifiering. Informationen som hämtas med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har
godkänt konverteringsspårning.
Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen.
Du kan förhindra lagringen av cookies genom en motsvarande inställning i webbläsarens programvara - vi vill dock påpeka att du i detta fall eventuellt inte kan
använda samtliga funktioner fullt ut på denna webbplats. Dessutom kan du inaktivera intresserelaterade visningar på Google samt intresserelaterade Google-visningar på
webben (inom Googles visningsnätverk) i din webbläsare genom att aktivera kommandoknappen ”Av” på
http://www.google.se/settings/ads eller utföra en inaktivering
http://www.aboutads.info/choices/. Mer information om dina inställningsmöjligheter avseende detta finns på
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

3.4.4.2.2 Google Analytics

För att uppnå en behovsanpassad utformning och kontinuerlig optimering av your-look-for-less.de eller Your look...for less-appen och för att stödja våra marknadsföringsaktiviteter (t.ex. genom att skapa målgrupper) behandlas data av Google Analytics baserat på ditt samtycke. Google Analytics är en webbanalystjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (”Google“). Google Analytics använder bland annat s.k. ”cookies” (textfiler) och liknande teknik som lagras på din enhet och möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Denna information används för att analysera hur du använder webbplatsen och för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen. Behandling av dessa data efter att de överförts från oss till Google Ireland Limited utförs av Google som ensamt ansvarig för skydd av personuppgifter. I sådana fall kan Google Ireland Limited, i egenskap av ensamt ansvarig för skydd av personuppgifter, spara uppgifter om dig i USA. EU-domstolen har slagit fast att USA inte är ett land med tillräckligt skydd av personuppgifter. Det betyder framförallt att det finns en risk att dina uppgifter kontrolleras av amerikanska institutioner eller myndigheter för kontroll- och övervakningssyfte utan att du har fått tillräckliga rättsmedel för fallet. Den rättsliga grunden för denna datahantering är artikel 6 avsnitt 1 punkt a) i den allmänna dataskyddsförordningen (godkännande).

Samtycket till användningen av Goolge Analytics kan när som helst återkallas här genom att avmarkera kategorin "Statistiska cookies och tjänster".

Du kan läsa mer om Googles sekretesspolicy här: här.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i vår preferenshantering.

3.4.4.3. Godkännanden för cookies för marknadsföringssyften
3.4.4.3.1 Godkännande för Criteo Retargeting-teknik

Den här webbplatsen har integrerad Retargeting-teknik från Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris. Med den här tekniken blir det möjligt att visa reklam för produkter du sett på den här webbplatsen på tredjepartssidor (Publisher-sidor). För detta ändamål samlas information in om hur du använder den här webbplatsen med hjälp av spårningscookies och liknande tekniker som placeras i din webbläsare eller genom att använda reklam-ID:n i miljöer som inte stödjer cookies. Denna samlas in av WITT och Criteo SA under gemensamt ansvar och överförs till Criteo SA. En vidare behandling av de data som överförts till Criteo SA utförs av Criteo SA som ensamt ansvarig för datasekretessen. Med hjälp av dessa tekniker kan Criteo analysera trender och identifiera vilka intressen enskilda användare av webbplatser och appar har, samt tagga besökare på sina partners webbplatser och appar. Användare som markeras av Criteo får ett tekniskt ID. Dessutom överför vi e-postadressen som du har lagt till i ditt kundkonto som inläsningsvärde till Criteo under förutsättning att du loggat in och godkänt den här dataöverföringen via bannerlösningen på den här webbplatsen/appen. Inläsningsvärdet i e-postadressen används endast av Criteo för att känna igen webbplatsbesökare. Criteo samlar aldrig in personuppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera användaren, till exempel namn eller adress. Criteo analyserar uteslutande vilka produkter som har tittats på och sökts efter på webbplattformar som tillhör de partners som Criteo levererar reklam för. För att ge dig anpassade annonser och en sömlös onlineupplevelse kan Criteo synkronisera ID:n från olika webbläsare som du använder (”ID-synkronisering”). Genom sin ID-synkroniseringsteknik kan Criteo ge dig de mest relevanta annonserna – oavsett vilken webbläsare eller slutenhet du använder – utan att samla in och behandla personuppgifter som namn eller adress. För detta ändamål använder Criteo exakta sammankopplingsmetoder baserade på de tekniska data som samlats in med Criteo-teknik, till exempel ID:n från våra annonspartners eller inlästa e-postadresser som partner överför till Criteo. Den rättsliga grunden för denna datahantering är artikel 6 avsnitt 1 punkt a) i den allmänna dataskyddsförordningen (godkännande).

Du kan läsa mer om Criteos sekretesspolicy här: https://www.criteo.com/privacy/. Här kan du även hävda dina rättigheter som berörd person (t.ex. rätt till borttagning) gällande de data som Criteo SA behandlar för dig i egenskap av ansvarig för datasekretessen. Du kan dra tillbaka ditt samtycke till användningen av Criteos Retargeting-teknik eller låta bli att ge ditt samtycke på denna plats.

3.4.4.3.2 Godkännande för Google-Remarketing

Vår webbplats / appen använder tjänsten Google-Remarketing. Google-Remarketing är ett online-annonseringsprogram från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). För detta använder vi dels Remarketing-funktionen inom Google AdWords-tjänsten. Med Remarketing-funktionen kan vi visa dig annonser baserade på dina intressen när du är inne på andra sidor / appen genom att använda Googles marknadsföringsnätverk. För det ändamålet analyseras dina surfvanor på vår webbsida / appen, t.ex. vilka erbjudanden du har tittat på. På så sätt kan vi visa den individuellt anpassade annonser i Googles sökmotor, så kallade ”Googleannonser”, eller på andra webbsidor / appen. Därför sparar Google en cookie i din webbläsare när du besöker Googles tjänster eller webbsidor i Googles marknadsföringsnätverk. Ditt besök registreras med den här cookien. Cookien används för att identifiera din webbläsare, inte för att identifiera dig som person. Det är möjligt att Google använder de data som samlats in om din användning av webbplatsen på your-look-for-less.se eller Your look...for less-appen för egna eller andra kunders ändamål (t.ex. för att visa individuellt anpassade annonser). En vidare behandling av dessa data samt behandling data efter att de överförts av Sieh an! till Google utförs av Google som ensamt ansvarig för datasekretessen. I sådana fall kan Google i egenskap av ensamt ansvarig för skydd av personuppgifter spara uppgifter om dig i USA. EU-domstolen har slagit fast att USA inte är ett land med tillräckligt skydd av personuppgifter. I sådana fall finns det risk att dina uppgifter kontrolleras av amerikanska institutioner eller myndigheter för kontroll- och övervakningssyfte utan att du har fått tillräckliga rättsmedel för fallet. Den rättsliga grunden för denna datahantering är artikel 6 avsnitt 1 punkt a) i den allmänna dataskyddsförordningen (godkännande).

Mer information om Google Remarketing samt Googles sekretesspolicy finns på: http://www.google.com/privacy/ads/. Här kan du även hävda dina rättigheter som berörd person (t.ex. rätt till borttagning) gällande de data som Google behandlar i egenskap av ansvarig för datasekretessen. Du kan dra tillbaka ditt samtycke till användningen av Google-Remarketing eller låta bli att ge ditt samtycke till användningen av Google-Remarketing på denna plats.

3.4.4.3.3. Godkännande för Meta Retargeting (Website-Custom-Audience)

Vi använder marknadsföringstjänster från Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Irland (”Meta”). Genom att använda cookies samt enhetsigenkänning eller liknande teknik samlas i det här sammanhanget information in om användning av den här webbplatsen/WITT WEIDEN-appen (t.ex. information om visade artiklar) av Sieh AN! GmbH och Meta Platforms Ireland Limited med gemensamt ansvar och överförs till Meta Platforms Ireland Limited.

På den här webbplatsen finns en integrerad pixel för Meta Platforms Ireland Limited (Website-Custom-Audience-Pixel) som gör det möjligt att överföra spårningsdata. Om du använder appen överför Sieh AN! -appen enhetsidentiteten för din slutenhet och överför på den här grunden spårningsdata till Meta. Dessutom överför vi e-postadressen som du har lagt till i ditt kundkonto som inläsningsvärde till Meta, under förutsättning att du loggat in och godkänt den här dataöverföringen via bannerlösningen på den här webbplatsen eller i Sieh AN! -appen. Inläsningsvärdet i e-postadressen används endast av META för att känna igen webbplatsbesökare inom ramen för tilldelning av personligt anpassade annonser. Detsamma gäller med avseende på överföring/användning av din IP-adress och din användaragent.

Den är informationen kan kopplas samman med ytterligare information som Meta har sparat om dig på grund av att du har ett konto på de sociala nätverken ”Facebook” eller ”Instagram”. Med hjälp av information som samlats in genom den webbplatsen/Sieh AN! -appen kan du få se intresseanpassad reklam med våra erbjudanden i ditt Facebook- eller Instagram-konto (bl.a. Retargeting). Meta kan dessutom lägga ihop informationen som sparats och använda den för egna eller tredje parts marknadsföringssyften. På så sätt kan Meta till exempel koppla samman ditt surfande på den här webbsidan med speciella intressen och använda den här informationen för marknadsföring från tredje part. Meta kan även använda information som samlats in tillsammans med annan information som Meta har samlat in om dig genom användandet av andra webbsidor eller i samband med användning av de sociala nätverken ”Facebook” eller ”Instagram” för att spara en profil för dig. Den här profilen kan Meta använda för marknadsföringssyften. Meta Platforms Ireland Limited ansvarar ensamt för den varaktiga lagringen och vidarebehandlingen av de data som samlats in. I sådana fall kan Meta Platforms Ireland i egenskap av ensamt ansvarig för skydd av personuppgifter spara uppgifter om dig i USA. EU-domstolen har slagit fast att USA inte är ett land med tillräckligt skydd av personuppgifter. I sådana fall finns det risk att dina uppgifter kontrolleras av amerikanska institutioner eller myndigheter för kontroll- och övervakningssyfte utan att du har fått tillräckliga rättsmedel för fallet. Den rättsliga grunden för denna datahantering är artikel 6 avsnitt 1 punkt a) i den allmänna dataskyddsförordningen (godkännande).

Mer information om Meta Platforms Ireland Limiteds sekretesspolicy finns här: https://www.facebook.com/policy.php. Här kan du även hävda dina rättigheter som berörd person (t.ex. rätt till borttagning) gentemot Meta Platforms Ireland Limited. På denna plats kan du dra tillbaka ditt samtycke av att data överförs till Meta Platforms Ireland Limitied genom pixelanvändning på den här webbplatsen eller Sieh AN! -appen eller låta bli att ge ditt samtycke till användningen av Facebook Retargeting.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i vår preferenshantering.

3.4.4.3.5 AWIN AG

AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin placerar en cookie på besökarens enhet för korrekt registrering av försäljning och/eller leads. Denna cookie placeras av domänen parners.webmaster-plan.com resp. banners.webmasterplan.com. Cookies som används av AWIN godkänns i standardinställningen för webbläsaren. Om du inte vill att denna cookie ska lagras inaktiverar du godkännande av cookies för motsvarande domäner i din webbläsare. AWIN-cookies lagrar endast ID för förmedlande partner samt i vilken ordning besökaren har klickat på marknadsföringsmaterial (webbannonser, textlänk o. likn.) som används för genomförande av betalningar. Partner-ID används vid avslutande av en transaktion för att ordna med provisionen till den förmedlande partnern. Mer information om datasekretess finns under: https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung#section_advertiser-und-publisher

3.4.4.3.6 Google Adwords

Vår webbplats / appen använder tjänsten Google Adwords. Google Adwords är ett online-annonseringsprogram från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
För detta använder vi dels återmarknadsföringsfunktionen inom Google AdWords-tjänsten. Med återmarknadsföringsfunktionen kan vi visa annonser för användare av vår webbplats / appen på andra webbplatser / appen inom Googles visningsnätverk (till själva Google, s.k. ”Visa Google” eller andra webbplatser / appen) som baseras på deras intressen. För detta analyseras användarens interaktion på vår webbplats / appen, t.ex. vilka erbjudanden användaren har varit intresserad av, för att kunna visa användaren riktad reklam även efter besöket av vår webbplats / appen. I detta syfte sparar Google ett tal i webbläsarna hos de användare som besöker bestämda Google-tjänster eller webbplatser / appen i Googles visningsnätverk. Med detta tal som betecknas som ”cookie” registreras besöken dessa användare gör. Detta ”tal”
används för entydig identifikation av webbläsare på en bestämd dator och inte för identifikation av en person, personrelaterade data sparas inte.
Du kan inaktivera användningen av cookies genom Google genom att klicka på följande länk och hämta en plugin och installera denna:
https://www.google.com/settings/ads/plugin
Mer information om Google Remarketing samt Googles sekretesspolicy finns på: http://www.google.com/privacy/ads/

3.4.4.3.7 ChannelPilot

Denna webbplats / appen använder ChannelPilot, ett Online-Marketing-Tool från Channel Pilot Solutions GmbH. Användningen sker på basis av art. 6 avs. 1 s. 1 p. f) i dataskyddsförordningen. ChannelPilot använder s.k. ”cookies”, textfiler, som lagras på din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen / appen. Information om hur du har använt webbplatsen som skapats med hjälp av cookien, t.ex.
• webbläsare, typ/version,
• referens-URL (vilken sida du kommer ifrån),
• värdnamn på den anropande datorn (IP-adress),
• tid för serverförfrågan
skickas normalt till en server hos ChannelPilot i Tyskland och sparas på denna plats. IP-adressen som överförs från din webbläsare inom ramen för ChannelPilot kopplas inte ihop med andra data från ChannelPilot. Dessutom mellanlagras bara IP-adressen tillfälligt av ChannelPilot (normalt i högst 24 timmar) och därefter avidentifieras den igen. Mellanlagringen sker enbart i syfte att upptäcka eventuella klickbedrägerier (botdetektering).
På uppdrag av ägaren till denna webbplats / appen använder ChannelPilot denna information för att utvärdera vilken effekt anslutna onlinemarknadsföringskanaler som idealo.de eller Google Shopping har. Du kan förhindra lagringen av cookies genom en motsvarande inställning i webbläsarens programvara – vi vill dock påpeka att du i detta fall eventuellt inte kan använda samtliga funktioner fullt ut på denna webbplats / appen. Du kan dessutom förhindra registreringen av data som genererats av cookien och din användning av webbplatsen / appen (inkl. din IP-adress) i ChannelPilot samt att ChannelPilot behandlar dessa data genom att ladda ned och installera det tillgängliga webbläsarinsticksprogrammet på följande länk: www.channelpilot.de/optout. Det ställs in en opt-out-cookie som förhindrar framtida registrering av dina data när du besöker denna webbplats / appen. Opt-out-cookien gäller bara för den senast använda webbläsaren. Om du raderar cookies i denna webbläsare måste du lagra opt-out-cookien igen.
Mer information om datasekretess för ChannelPilot finns under www.channelpilot.de/datenschutz

3.4.4.3.8 Marknadsföring

Om du ger ditt samtycke samlas det in information om ditt surfande på vår webbplats / appen. Denna information kan kombineras med information om ditt surfande på andra webbplatser / appen (spårningsdata). Det samlas även in information om dig in på denna webbplats / appen om du skapar ett kundkonto och/eller köper varor på denna webbplats / appen. Det skapas även data i samband med att avtal sluts på denna webbplats / appen (data om kundkonto/avtal och upprättande av dessa). Dessa data kan kombineras med spårningsdata och andra data om kundkonto/avtal och upprättande av dessa. Spårningsdata och data om kundkonto/avtal och upprättande av dessa lagras anonymt hos en oberoende dataförvaltare. Personuppgifter, t.ex. namn, e-postadress och födelsedatum, överförs inte alls. Dataförvaltaren tar fram information om dina preferenser (t.ex. intresse för mode) på basis av de mottagna anonymiserade uppgifterna. Det genereras inte någon information på basis av särskilt känsliga data (t.ex. politiska åsikter, hälsotillstånd) och det används inte heller några sådana känsliga data för att skapa preferenser.

Denna information om dina preferenser kan användas av Otto (GmbH & Co KG) för att göra det möjligt för tredje parter (annonsörer) att visa individualiserad reklam för dig på tredje parts webbplatser (så kallade "publishers"). Uppgifterna vidarebefordras inte till annonsörerna eller webbplatsoperatörerna (publicister). I den mån informationen om preferenserna lagras av Otto (GmbH & Co KG) i tekniska infrastrukturer, ligger suveräniteten över nämnda information uteslutande hos det nämnda företaget.

Information om preferenser skickas inte vidare till en tredje part. Varken de nämnda företagen eller ägarna till den tekniska infrastrukturen har möjlighet att tilldela särskilda preferenser direkt till dig. Dessutom måste minst ett visst antal (20 stycken) av de personer som det nämnda företaget lagrat preferensinformation om, uppvisa samma preferenser (K-anonymitet). Den rättsliga grunden för den ovan beskrivna datahanteringen är artikel 6 avsnitt 1 punkt a) i den allmänna dataskyddsförordningen (godkännande).
Om du inte längre vill samla in spårningsdata som sträcker sig bortom webbplatsen / appen för det ovannämnda ändamålet kan du återkalla ditt samtycke här.
Klicka på den här länken och välj tjänsteleverantören "The Adex” om du inte vill att information som redan samlats in om dina preferenser i det beskrivna sammanhanget ska användas för de angivna marknadsföringssyftena.

3.4.4.3.9 GK AIR-anpassning

Din shoppinghistorik används för personliga produktrekommendationer. Detta inkluderar särskilt artiklar och produktkategorier som du redan har sett, sökt efter eller köpt.

För att registrera shoppinghistorik använder vi cookies och e-postadressen i pseudonymiserad form. Uppgifterna lagras i pseudonym form och bearbetas av GK Artificial Intelligence for Retail AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz. Det går inte att dra några slutsatser om dig personligen. Vi använder denna data för att ge dig personliga produktrekommendationer och på så sätt förbättra din shoppingupplevelse. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6 punkt 1 bokstav a) GDPR (samtycke).

Det samtycke som ges med avseende på användningen av GK Artificial Intelligence för Retail AG kan när som helst återkallas här."

3.4.4.4 Tilläggsprogram för sociala medier

På vår webbplats använder vi tilläggsprogram för sociala medier för de sociala nätverken Facebook, Youtube och Google+ på grundval av artikel 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen för att ge information om vårt företag. Det bakomliggande reklamändamålet med detta anses som berättigat intresse enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

Syfte och omfattning av datainsamlingen och ytterligare bearbetning och användning av data av respektive leverantör samt dina rättigheter avseende detta och inställningsmöjligheter för skydd av din integritet finns i respektive leverantörs integritetsinformation, som vi länkar till nedan.

Genom att logga ut från sidor för sociala nätverk samt radera placerade cookies kan du undvika att sociala nätverk samlar in information om ditt användarkonto under ditt besök på your-look-for-less.se. Om du inte vill att sociala nätverk kopplar samlade data direkt till din profil via vår webbplats, måste du logga ut från motsvarande sociala nätverk innan du besöker vår webbplats. Du kan helt förhindra att insticksprogram laddas ned med hjälp av tilläggsprogram för din webbläsare, t.ex. med skriptblockeringen ”NoScript”, som finns på: http://noscript.net.

3.4.4.4.1 Facebook, Google+ och YouTube

På denna webbplats används sociala insticksprogram från Facebook och Google (Google+ och YouTube). Det rör sig om erbjudanden från det amerikanska företaget Facebook och Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”)).

Om du besöker en sida som innehåller ett sådant insticksprogram etablerar din webbläsare en förbindelse till Facebook resp. Google och innehållet hämtas från dessa sidor. På så sätt kan ditt besök på denna webbplats spåras av Facebook och Google i förekommande fall, även om du inte aktivt använder funktionen hos sociala insticksprogram. Om du har ett konto hos Facebook eller Google kan du använda ett sådant socialt insticksprogram och på så sätt dela information med dina vänner. Sieh an! Handelsgesellschaft mbH har inget inflytande över innehållet i insticksprogrammen och överföringen av information.

På dina internetsidor tillhandahåller Facebook och Google detaljerade uppgifter om omfattning, typ, syfte och senare behandling av dina uppgifter. Här finns även mer information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för skydd av din integritet.

Dataskyddsanvisningar för Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

Dataskyddsanvisningar för Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

3.4.4.4.2 WhatsApp

På den här webbplatsen finns dessutom en WhatsApp-knapp (WhatsApp-Share-Button). Med hjälp av den här knappen kan du dela innehåll från your-look-for-less.se via appen WhatsApp på din mobiltelefon. Knappen är en hyperlänk. Att den här knappen visas på webbplatsen betyder inte att personuppgifter skickas till operatören av WhatsApp eller tredje part. Om du använder WhatsApp-knappen meddelas operatören av WhatsApp vilket innehåll som delas och att knappen på den här webbplatsen används. Mer information om hantering av personuppgifter från operatören av WhatsApp kan du läsa i deras sekretesspolicy. https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

3.4.4.5 Återkallande av samtliga medgivanden

Du kan helt återkalla ditt godkännande till den datahantering som anges ovan här.

3.4.4.6 Vidarebehandling av spårningsdata för berättigade intressen
3.4.4.6.1 Berättigade intressen för Sieh an!/intresseavvägning

Sieh an! har rätt att vidarebehandla spårningsdata som samlats in efter att samtycke har getts på basis av berättigade intressen. Denna vidarebehandling baserar sig på
den rättsliga grunden i artikel 6, avsnitt 1 punkt f) i dataskyddsförordningen (intressevägning). Om Sieh an! vidarebehandlar spårningsdata på basis av den rättsliga grunden
i artikel 6, avsnitt 1 punkt f) i dataskyddsförordningen, får detta endast ske för ändamål som Sieh an!/har ett berättigat intresse av att spåra. I dessa berättigade intressen
ingår bland annat behandling av spårningsdata i syfte att visa individuellt anpassade annonser på webbplatser från tredje part och ge produktförslag på your-look-for-less.se. 
I samband med vidarebehandling av spårningsdata behandlar Sieh an!/ inga data som är klassade som särskilt känsliga enligt artikel 9 i dataskyddsförordningen
(t.ex. hälsodata). Sieh an! använder sig inte heller av spårningsdata för att skapa analysresultat som kan klassificeras som särskilt skyddade områden i artikel 9 i
dataskyddsförordningen. Det fattas heller inga automatiska beslut av Sieh an! på basis av spårningsdata som har rättsliga verkningar för dig som användare av webbplatsen your-look-for-less.se eller Your Look...for less-appen eller som har annan betydande påverkan på dig (t.ex. individuell anpassning av priser på grund av användningen).
Beroende på mängden spårningsdata och risken för att inkräkta på dina rättigheter vid behandlingen av dessa, pseudonymiseras även spårningsdata av Sieh an! för att förhindra att informationen kan kopplas till din person.

3.4.4.6.2 Google Analytics som ”grundversion”

För att uppnå en behovsanpassad utformning och kontinuerlig optimering av your-look-for-less.se eller Your Look...for less-appen görs en vidarebehandling av de data som samlats in efter att samtycke inhämtats med hjälp av grundversionen av Google Analytics i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 punkt f) i dataskyddsförordningen (berättigat intresse).
Grundversionen av Google Analytics är en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. ”cookies” (textfiler) och liknande tekniker som lagras på din dator / enhet och möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen / appen. På uppdrag av Sieh an! använder Google denna information för att analysera hur du använder webbplatsen / appen och för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen / appen. Googles behandling av de data som samlats in vid användningen av ”grundversionen” av Google Analytics sker enbart enligt Sieh an!:s direktiv och för Sieh an!:s ändamål.
Här har du möjlighet att opponera dig emot vidarebehandling av data med hjälp av Google Analytics. Det får i sådant fall till följd att Google-Analytics inte samlar
in någon mer data för den enhet du använder för att opponera dig på your-look-for-less.se eller Your Look...for less-appen.

3.4.4.6.3 Userlike

Denna webbplats / appen använder Userlike, en programvara för Live-Chat från Userlike UG (ansvarsbegränsning).
Userlike använder ”cookies” (textfiler) som lagras på din dator och möjliggör personliga samtal med hjälp av en realtidschat på webbplatsen / appen. De data som samlas in används inte för att identifiera besökaren på denna webbplats / appen personligen och sammanförs inte heller med personuppgifter om den person som döljer sig bekom pseudonymen.
Userlike används för att uppnå en snabb och enkel kundkommunikation och för att besvara frågor om våra onlineerbjudanden.
Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 avs. 1 punkt f) i dataskyddsförordningen.
Mer information om webbplatsens sekretesspolicy finns under:
https://www.userlike.com/de/privacy_policy.

3.5 Mobile

Appen använder bl.a. även analystekniken ”adjust” för adjust GmbH. adjust använder användarens IP- och Mac-adresser för analysen, som dock endast används anonymiserade. Det går inte att identifiera en fysisk person på detta sätt. Den information som registreras genom användningen används endast för att analysera funktionen hos och användningen av appen, genom att anonymiserade utvärderingar skapas. Analyserna används enbart för egen marknadsforskning samt optimering och utformning av appen. Genom användning av denna webbplats/app för analysändamål godtar du bearbetning av data som därigenom anonymiseras på de sätt som tidigare beskrivits och i tidigare angivet syfte. Du kan när som helst begära att datainsamlingen och -lagringen upphör med verkan för framtiden per e-post till optout@adjust.com

3.6 Kundkonto/användarkonto

För att underlätta för dig ger vi dig möjligheten att permanent lagra dina personliga uppgifter i ett lösenordsskyddat kundkonto/användarkonto.

Uppläggning av ett kundkonto är i princip frivilligt. Om du skapar ett kundkonto görs behandlingen av de data som samlas in om dig på grundval av artikel 6 avs. 1 punkt b) i den allmänna dataskyddsförordningen. När du har öppnat ett kundkonto behöver du inte ange uppgifterna igen. Dessutom kan du när som helst visa och ändra sparade uppgifter om dig på ditt kundkonto.

Det är bara när du vill göra beställningar via vår webbplats/appen som du måste öppna ett kundkonto för att genomföra avtalet. Den rättsliga grunden för databehandling är i detta fall (dessutom) art. 6 avs. 1 punkt b) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Förutom de uppgifter som begärs vid en beställning måste du välja ett eget lösenord för att öppna ett kundkonto. Detta använder du tillsammans med din e-postadress för att logga in på ditt kundkonto. Vi behandlar dina personliga inloggningsuppgifter konfidentiellt och ingen obehörig tredje part får tillgång till dem. Observera att du automatiskt förblir inloggad även efter att du lämnat vår webbplats, såvida du inte aktivt har loggat ut. Du har möjlighet att när som helst radera ditt kundkonto. Du kan initiera borttagningen här. Observera dock att tillgängliga data på kundkontot inte raderas på samma gång, när du har beställt av oss. Dina data raderas automatiskt efter att gällande dokumenteringskrav enligt bolags- och skattelagstiftningen har löpt ut. Den rättsliga grunden för denna databehandling är art. 6 avsnitt 1 punkt c) i den allmänna dataskyddsförordningen samt art. 6 avs. 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

3.7 Kommunikation med oss

Du kan kontakta oss på flera olika sätt. Per kontaktformulär, e-post, telefon eller per post. Om du kontaktar oss använder vi de personrelaterade uppgifter som du har uppgett enbart i syfte att få kontakt med dig och kunna bearbeta din begäran.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är art. 6 avsnitt 1 punkt a), art. 6 avsnitt 1 punkt b), art. 6 avsnitt 1 punkt c) i den allmänna dataskyddsförordningen samt art. 6 avs. 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

3.8 Betalningar

Vi bearbetar endast din betalningsinformation vid betalningshantering, t.ex. om du köper eller använder dig av en produkt och/eller en tjänst via your-look-for-less.se eller Your Look...for less-appen. Beroende på betalningsmetod vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter till tredje part (t.ex. vid kreditkortsköp till din kreditkortsutfärdare).

Den rättsliga grunden för denna databehandling är art. 6 avsnitt 1 punkt a), art. 6 avsnitt 1 punkt b) i den allmänna dataskyddsförordningen samt art. 6 avs. 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

3.9 Kundrecensioner och kommentarer

När användare lämnar kommentarer eller andra inlägg på your-look-for-less.se / i Your Look...for less-appen kommer deras IP-adresser att sparas i sju dagar med grund i våra berättigade intressen enligt artikel 6(1) (f) GDPR. Detta görs för vår säkerhet ifall någon lämnar olagligt innehåll i kommentarer och inlägg (förolämpningar, förbjudna politiska propaganda osv.).

Användare kan prenumerera på kommentarer med sitt medgivande i enlighet med art. 6(1)(a) GDPR och avbryta löpande kommentarsabonnemang när som helst. I syfte att tillhandahålla bevis på användarens samtycke sparar vi registreringstiden tillsammans med användarens IP-adress och raderar den här informationen när användaren avslutar prenumerationen.

4. Dina rättigheter

4.1 Översikt

Förutom rätten att begära att registrering upphör har du även följande rättigheter om lagstadgade krav förekommer:

- Rätten till information om de personliga uppgifter vi har lagrat om dig (art. 15 i den allmänna dataskyddsförordningen), du kan i synnerhet kräva information om syfte med bearbetningen, kategorier för personrelaterade data, kategorier av mottagare, till vilka dina uppgifter har utlämnats eller utlämnas, planerad lagringstid, var uppgifterna kommer ifrån, såvida dessa inte samlats in direkt av dig.
- Rätten till korrigering av felaktiga uppgifter eller komplettering av korrekta uppgifter (art. 16 i den allmänna dataskyddsförordningen),
- Rätten till radering av de data vi har lagrade om dig (art. 17 i den allmänna dataskyddsförordningen), såvida inga lagstadgade eller avtalsenliga lagringstider eller andra rättsliga skyldigheter resp. rättigheter till ytterligare lagring ska följas.
- Rätten till begränsning av behandling av dina uppgifter (art. 18 i den allmänna dataskyddsförordningen), om du bestrider riktigheten hos uppgifterna, om bearbetningen är olaglig, men du ändå nekar radering av dem, om de ansvariga inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller har invänt mot behandlingen enligt art. 21 i den allmänna dataskyddsförordningen.
- Rätten till dataportabilitet enligt art. 20 i den allmänna dataskyddsförordningen, dvs. rätten att få valda data som är lagrade hos oss om dig överförda till dig i ett strukturerat, gångbart och maskinläsbart format, eller kräva utlämnande till en annan ansvarig.
- Rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. I regel kan du när det gäller detta vända dig till en tillsynsmyndighet där du är stadigvarande bosatt eller arbetar eller vårt huvudkontor.

Dina tidigare nämnda rättigheter gentemot oss kan du göra gällande på https://your-look-for-less.se/contact Rätten till dataportabilitet kan du göra gällande på https://your-look-for-less.se/contact

4.2 Rätten att göra invändningar

Enligt villkoren som anges i art. 21 avs. 1 i den allmänna dataskyddsförordningen kan begäran om att databearbetning ska upphöra göras av orsaker som beror på en särskild situation för berörd person.

Ovanstående allmänna rätt att göra invändningar gäller för alla de ändamål med behandlingen som beskrivs i denna dataskyddsinformation, som bearbetas på grundval av artikel 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Till skillnad från den speciella rätten att göra invändningar som handlar om databearbetning för reklamändamål, är vi enligt den allmänna dataskyddsförordningen endast skyldiga att tillämpa en sådan allmän rätt till invändning om du anger orsaker av största vikt till detta (t.ex. en potentiell risk för liv eller hälsa).

4.3 Återkallanderätt

Om vi bearbetar data på grundval av ett medgivande från dig har du alltid rätt att återkalla medgivandet. Återkallandet av medgivandet får inte till följd att den databearbetning som baserat på medgivandet genomförts fram till tidpunkten för återkallandet blir ogiltig.

Vårt nyhetsbrev
Anmäl dig nu och spara 50,- kr!

Jag vill få information om erbjudanden, trender och kampanjer som erbjuds på your-look-for-less.se (drivs via Sieh an! Handelsgesellschaft mbH) ...

Visa mer
NL-banner neu sase