Hållbarhet hos Your Look... for Less!

Hållbart mode är en viktig fråga som berör oss alla. Vad innebär det för oss som företag? Vi agerar ansvarsfullt under hela tillverkningsprocessen av våra textilier från skörd av råmaterial och rättvisa arbetsförhållanden ända fram till produktion och mer därtill.

Hållbarhet är en fråga som ligger oss varmt om hjärtat, eftersom vi vill lämna en miljö värd att leva i för framtida generationer.

Vårt uppdrag: Vi lägger stor vikt vid användning av hållbara material och skapar i allt högre grad transparens i leveranskedjan för våra textilier – så att du kan uppskatta vårt mode med gott samvete.

Klimatåtgärder

Detta har vi hittills uppnått

Klimatförändringarna är en stor utmaning för människor, djur och natur. Därför åtar vi oss att skydda klimatet. Detta har vi hittills uppnått:
 • Fram till år 2020 minskade vi våra justerade koldioxidutsläpp med 50 % jämfört med basåret 2006. Klimatåtgärderna fokuserar främst på vår logistik och våra anläggningar.
 • Sedan 2019 har vi också använt 100 % grön el i våra anläggningar och filialer.
 • För att vi kan utvinna klimatvänlig energi i framtiden har vi byggt ett solcellssystem på vårt logistikcentrum
 • Mer sjöfrakt istället för flygfrakt, vilket ger lägre koldioxidutsläpp.

Våra framtidsmål gällande klimatåtgärder

Vi har satt som mål att våra koldioxidutsläpp ska ha uppnått netto noll senast år 2030.

nachhaltigkeit shop zukunftsziel

Klimatåtgärder i vår leveranskedja

För att även främja klimatskyddet i vår leveranskedja tillsammans med våra leverantörer utvecklar vi vetenskapliga klimatmål (Science-Based Targets) i samarbete med Hamburgs universitet, som är avsedda att i framtiden få hela vår affärsverksamhet i linje med målen i klimatavtalet i Paris.

nachhaltigkeit shop lieferkette

Leveranskedja

Bakom var och en av våra produkter finns det många hårt arbetande anställda som har ett gemensamt mål: en slutprodukt som du kan ha stor glädje av! Vi värdesätter välbefinnandet högt för människorna som är inblandade i tillverkningen av våra varor.

Vad kräver vi av våra leverantörer?

Våra leverantörer är skyldiga att garantera följande aspekter:

 • Respektera mänskliga rättigheter

 • Rättvisa arbetsförhållanden

 • Omfattande skydd av miljön

Här blir uppförandekoden från amfori BSCI ”Code of Conduct” (Business Social Compliance Initiative) viktig: Det är en organisation bestående av ca 2 400 företag över hela världen som har målet att säkerställa en permanent förbättring av arbetsförhållandena i leverantörernas produktionsanläggningar.

Efterlevnaden av våra villkor kontrolleras och certifieras regelbundet i form av externa granskningar. I slutet av 2022 har 95 % av våra fabriker granskats.

Som dotterbolag till Otto Group är vi en medlemmar i nya Bangladesh Accord och Pakistan Accord (International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Initiative), ”Partnership for Sustainable Textiles” och BSCI (Business Social Compliance Initiative).

Våra framtidsmål för leveranskedjan

Våra mål:

 • Ta bort utvalda kritiska kemiska ämnen ur produktionen

 • Öka transparensen i vår globala leveranskedja

 • Steg för steg mot en mer transparent, ekologisk och socialt ansvarsfull leveranskedja

 • Upprätthålla och optimera vårt program för transparens, kommunikation och förbättringar med utvalda leverantörer och länder

Hållbara material

Vi strävar efter att endast använda antingen certifierad ekologisk bomull eller bomull från initiativet "Cotton made in Africa". År 2022 har vi uppnått en hållbar andel på 98 % av den totala bomullsmängden.

Vad betyder "hållbar bomullsfiber" för oss?

Vi talar om en hållbar bomullsfiber när den...
 • antingen uppfyller ekologiska kriterier (ekologisk bomull certifierad enligt de erkända standarderna GOTS eller OCS)
 • eller sociala kriterier (stöd av ”Cotton made in Africa“-initiativet, som hjälper afrikanska bomullsodlare att förbättra sina arbets- och livsvillkor).

Våra framtidsmål för hållbara fibrer

Fram till 2025 ska vi öka vår totala andel hållbara fibrer till minst 65 %. Det betyder, förutom omställningen av vår bomull, att vi kommer använda mer återvunnen polyester (certifierad av GRS eller RCS) och hållbara alternativ till viskos (TENCEL™ (lyocell) och Lenzing™ ECOVERO™).

nachhaltigkeit shop nachhaltigefasern

GOTS och OCS

Logos gots zerifizierung

GOTS ”Global Organic Textile Standard” och OCS ”Organic Content Standard” är två av de mest ansedda miljöcertifieringarna inom textilindustrin. En GOTS- och OCS-certifierad produkt garanterar att naturfibrer används som har odlats enligt de högsta ekologiska kriterierna. Det sparar vatten, bevarar jorden och skyddar människor och miljö.

Har du koll på det här?

Om produkten är GOTS-certifierad övervakas hela leveranskedjan avseende efterlevnad av sociala kriterier och strikta kemiska specifikationer.

Öko-Tex Standard 100

OTS100 label 10.0.78101 sv

ÖKO-TEX® Standard 100 är en globalt erkänd märkning för textilier som testats för skadliga ämnen. Testerna utförs av oberoende ÖKO-TEX®-institut och baseras på de angivna föroreningsgränserna.

Testprocedurerna omfattar många lagligt reglerade kemiska ämnen.

Överensstämmelse med gränsvärdena omfattar alla komponenter i produkten såsom trådar, knappar och andra tillbehör, vilket säkerställer att en artikel inte är hälsofarlig.

ÖKO-TEX® Standard omfattar för närvarande 4 produktklasser, som skiljer sig åt beroende på deras avsedda användning och respektive produktspecifika krav och definierade gränsvärden.

Cotton Made in Africa

cmia

Cotton made in Africa är ett initiativ av Aid by Trade Foundation. Deras mål är att förbättra livsvillkoren för afrikanska bomullsodlare och deras familjer. Hur? Genom

Skydd av djur och arter

Utöver ansvarsfull hantering av naturresurser hör även skydd av djur och arter till våra hjärtefrågor. Vi avstår från användning av riktiga pälsar av alla slag. Vi förbjuder också användningen av angora-, mohair- och australisk fårull, där mulesingprocessen används.

nachhaltigkeit shop artenschutz

Förpackningsmaterial

Även vad gäller förpackningsmaterial vill vi ha ett hållbarare förhållningssätt. Vårt mål till 2023: Allt förpackningsmaterial måste innehålla minst 80 % återvunnet material. För våra kartongförpackningar uppnår vi redan en andel på 100 % återvunnet material.

nachhaltigkeit shop verpackung

nachhaltigkeit shop logo fsc

FSC-märkningen (Forest Stewardship Council) är en globalt erkänd standard för trä- och pappersprodukter. FSC-certifierade produkter säkerställer att endast trä från ansvarsfullt förvaltade skogar används, vilket bevarar resurserna på ett hållbart sätt för nuvarande och framtida generationer.

Hur kan jag handla medvetet hos Your Look... for Less?

nachhaltigkeit shop bewussteinkaufenAnsvarsfull shopping och mode på nära håll – det är möjligt hos oss! Vi vill att våra kunder ska känna sig bekväma med att handla och tillsammans göra modevärlden hållbarare – steg för steg, varje dag!

Vårt mål är att hjälpa dig att göra ansvarsfulla inköp

Vårt mål: Under 2023 vill vi märka och förklara alla produkter med hållbara material i våra onlinebutiker på bästa möjliga sätt för våra kunder. Du kan redan söka efter produkter med ekologisk bomull, återvunna material och andra utvalda hållbara fibrer som Lenzing™ ECOVERO™ med hjälp av filtret "Hållbarhet".

Certifiering

För att stärka transparensen och vårt åtagande att öka andelen ekologisk bomull och återvunna material genomgår vi som återförsäljare en gång om året en noggrann certifieringsprocess enligt följande standarder:

 • GOTS (Global Organic Textile Standard)

 • OCS (Organic Content Standard)

 • RCS (Recycled Content Standard)

 • GRS (Global Recycling Standard).

Det innebär att du kan köpa och ha glädje av produkter från Your Look... for less! utan betänkligheter.

Digitalt ansvar

nachhaltigkeit shop digitaleverantwortung

Vi ser också vårt ansvar att agera i samband med den ökande digitaliseringen, eftersom vi vill hantera förändringar på ett ansvarsfullt sätt. Vi anser att det är vår plikt att ta upp relevanta ämnen som förändringen av yrkesprofiler, datakompetens och datasäkerhet och att hitta värdeorienterade lösningar – för dig och för oss.

Corporate Responsibility hos Your Look... for Less – våra medarbetare

nachhaltigkeit shop cr 21

Våra sju medarbetare arbetar dagligen med de olika frågorna inom området hållbarhet och ansvar. Vi får aktivt stöd av experter från olika divisioner för att kontinuerligt kunna arbeta med en hållbar omvandling av företaget. Vi fokuserar på "här och nu" och vidtar konkreta åtgärder som är pragmatiska, tydliga och genomförbara. Det gör att vi kan leverera faktabaserade och tillförlitliga resultat. Otto Groups hållbarhetsstrategi är den vägledande principen för alla åtgärder vi vidtar.

Vårt nyhetsbrev
Anmäl dig nu och spara 50,- kr!

Jag vill få information om erbjudanden, trender och kampanjer som erbjuds på your-look-for-less.se (drivs via Sieh an! Handelsgesellschaft mbH) ...

Visa mer
NL-banner neu sase